ש״פ תבוא, כ״א אלול ה׳תנש״א 

הוראות

וכן לפני זה – בנוגע לכל צרכי חודש אלול וימי הסליחות. 

נקודות